کمیته ملی مبارزه با شکوفایی جلبکی مضر | Iranian National Harmful Algal Bloom Defense Committee

بر اساس تصاویر ماهواره ای مورخ 99/06/28 که بیانگر غلظت بالای کلروفیل a و نشان از شکوفایی فیتوپلانکتونی در آب های خلیج فارس و بخصوص آب های ساحلی استان هرمزگان بوده است، بررسی ها و پایش های میدانی خط ساحلی شهر بندرعباس توسط ارگان های ذیربط از جمله پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان آغاز گردید و ضمن مشهود بودن تغییر رنگ آب (نارنجی – قهوه ای) در محدوده پارک غدیر به طول 150 متر و عرض 50 متر که نشان از شکوفایی در این محدوده بوده، دو گونه داینوفلاژله به حالت شکوفا و مسبب کشند و همچنین یک سیلیکوفلاژله (زئوپلانکتون) هم با تراکم بالا و بحالت شکوفا در این محدوده مشاهده شد.

Red Beach Hormoz 4

 

همچنین بعنوان یک نکته حائز اهمیت رویت گونه Karenia sp. در ایستگاه اسکله شیلات بندرعباس به میزان 100000سلول بوده که که بالقوه می تواند سمی هم باشد. لذا بررسی ها حاکی از وقوع پدیده شکوفایی جلبکی مضر و گسترش آن در منطقه می باشد. که با برنامه ریزی مدون تمامی دستگاههای ذیربط رصد این پدیده در دستورکار قرار گرفته است.