پرینت

گزارش کشند سواحل خلیج چابهار1396/8/2

. ارسال شده در اخبار و اطلاعیه ها

با توجه به بروز پدیده کشند سرخ در سواحل شهرستان چابهار در تاریخ 2/8/1396 بازدید و بررسی های وسیعی از مورخه 2/8/ 96 لغایت 4/8/96 توسط یگان محیط زیست و کارشناسان اداره چابهار از سواحل خلیج چابهار محدوده اسکله شهید بهشتی و سواحل شرقی بلوم پلانکتونی به عمل آمد. مشاهدات حاکی از آن است رنگ آب دریا در محدوده حوضچه اسکله شهید بهشتی و دیوار حفاظتی اسکله شهید بهشتی به رنگ قرمز تیره مایل به قهوه ای تغییر کرده و تلفات آبزیان مشاهده نگردید، در بازدید از محدوده خلیج گواتر تغییر رنگ آب و تلفات آبزیان مشاهده نگردید، در بازدید از اسکله صیادی پسابندر رنگ آب دریا در محدوده حوضچه به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تغییر کرده است و رنگ آب دریا در محدوده کچو تا لیپار قرمز مایل به قهوه ای تغییر کرده است. اقدامات لازم جهت نمونه برداری آب از محدوده اسکله شهید بهشتی، اسکله صیادی پسابندر، اسکله صیادی بریس، اسکله صیادی رمین و موج شکن چند منظوره گواتر جهت بررسی آزمایشگاهی به عمل آمد و نتایج بررسی میکروسکوپی نمونه های آب اسکله شهید بهشتی و محدوده دیوار حفاظتی porocentrum sp. با تراکم 9000 سلول در لیتر protopridinum sp. 8300 ، ceratium 5600 Alexandrium 3900 و Karenia sp. (Gymnodinum sp.) 5600000 سلول در لیتر محاسبه گردید.

نتایج بررسی میکروسکوپی نمونه های آب اسکله صیادی پسابندر porocentrum sp. با تراکم 5000 و Karenia sp. (Gymnodinum sp.) 1200000 و نتایج بررسی میکروسکوپی نمونه های آب اسکله موج شکن چند منظوره گیشاب با تراکم Karenia sp. (Gymnodinum sp.) 6000000 سلول در لیتر محاسبه گردید. و نمونه های آب اسکله های صیادی بریس و رمین فاقد بلوم پلانکتونی بود.

به علت مواج بودن دریا از شدت بلوم فوق کاسته شده ضمن این که هیچ گونه مرگ و میر آبزیان در محدوده شکوفایی پلانکتونی مشاهده نگردیده است.

هر ساله با تغییر فصل و پایان فصل مانسون در منطقه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب به طور ناگهانی تغییر می کند و با تغییرات ایجاد شده در پارامترهای آب، شرایط برای تکثیر و ایجاد بلوم برخی گونه های فیتوپلانکتون ها به وجود آمده و در سطح وسیعی از دریا بلوم می نمایدکه در محیط های بسته که گردش آب پایین و میزان ورود مواد مغذی بیشتر می باشد بلوم ها در سطح وسیعتری مشاهده می گردد. در بلوم اخیر جنس Gymnodinum در اکثر ایستگاه های نمونه برداری دارای بیشترین تراکم بوده و عامل بلوم می باشد که با مواج گردیدن دریا در روزهای اخیر از تراکم آن در آب های ساحلی کاسته شده و بنابر اظهارات صیادان محلی اسکله صیادی پسابندر لکه های بلوم از سواحل فاصله یافته و در چهل مایلی سواحل قابل مشاهده بوده و از وسعت آن کاسته شده است.

با عنایت به این که هرساله با پایان فصل مانسون در منطقه شاهد بلوم گونه های پلانکتونی و بعضا مرگ و میر آبزیان در منطقه بوده که برخی از گونه های عامل ایجاد این کشندها از جمله فیتوپلانکتون های سمی به شمار می آیند و تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت آب شیرین کن های منطقه، تشکیل کمیته کشند در سطح شهرستان و اطلاع رسانی به موقع در خصوص پدیده مذکور و اخذ راهکارهای مناسب در راستای مقابله با بلوم ضروری می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید