پرینت

گزارش یک کشند درشت مقیاس محدوده شهرستان چابهار از رمین تا کیژدف

. ارسال شده در اخبار و اطلاعیه ها

در روز سه شنبه مورخه 11/7/1396 یک پدیده کشند درشت مقیاس و توده های آب کشندی به رنگ قرمز و به صورت لکه بزرگ به وسعت چندین کیلومتر در آب های ساحلی رمین تا گیشاب کیژدف (شرق چابهار) قابل مشاهده بود و تماس پوست با آب موجب سوزش موضعی می شد. بر اساس بررسی های میکروسکوپی صورت گرفته توسط موسسه ملی اقیانوس شناسی، حاکی از شکوفایی گونه Gymnodinium sp. در زمان کشند بوده است. بیشینه تراکم سلول ها شامل Gymnodinium sp. 15300 sp. . Pseudo- nitzschia100 ،sp nitzschia 400،sp. Prorocentrum 100 و Ceratium sp. 100 در واحد عدد در میلی لیتر بوده است. ضمناً تلفات قابل توجه آبزیان در محدوده بلوم، تا کنون گزارش نگردیده است.

برخی از انواع گونه های فیتوپلانکتونی متعلق به جنس Gymnodinium sp. از جمله فیتوپلانکتون های سمی به شمار می آیند. سموم تولید شده توسط این سلول ها به عنوان مدل ساکسیتوکسین می توانند سیستم آنزیمی و عصبی را مورد هدف قرار دهند و قربانیان آن شامل انواع آبزیان و بخصوص دو کفه ای ها و ماهی ها می باشد. در برخی موارد سم تولید شده توسط آن ها می تواند کیفیت آب تولید شده توسط آب شیرین کن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید