پرینت

کشند سرخ 1388

. ارسال شده در اخبار و اطلاعیه ها

- شکوفایی جلبکی پدیده ای طبیعی است که در اثر تشکیل توده ژلاتینی و اکوسیستمهای مرجانی)تشکیل توده ژلاتینی و اکوسیستمهای مرجانی)افزایش انفجاری جمعیت پلانکتونهای گیاهی بویژه د
- شکوفایی جلبکی پدیده ای طبیعی است که در اثر افزایش انفجاری جمعیت پلانکتونهای گیاهی بویژه دینوفلاژله ها رخ می دهد .
- اصطلاح کشند قرمز معمولاً به پدیده ای اطلاق می شود که در اثر افزایش بیوماس(توده زنده) جلبکی درآب رنگ آب دریا تغییر می یابد .
- بعلت وجود پیگمانهای رنگی درجلبکهای میکروسکوپی ، این پدیده منجر به تغییر رنگ آب به رنگهای صورتی،قرمز،قهوه ای، سبز تیره و رنگهای دیگر میشود .
- بسیاری از گونه های تشکیل دهنده بلوم فاقد اثرات تهدیدکننده بر انسان و محیط زیست بوده و حتی از اصلی ترین تولیدکنندگان انرژی در رده های پایین زنجیره غذایی دریایی بشمار می آیند .
معمولاً در صورتی که کشند قرمز حاوی گونه های مضر و سمی بوده و تلفات آبزیان را بدنبال داشته باشد شکوفایی جلبکی مضر( HAB)1 نامیده می شود
 
جزئیاتی از شلیک کشتی روسی به قایق ترکیه‌ای/ بازتاب انتخاب زنان در انتخابات عربستان
 
- شکوفایی جلبکی پدیده ای طبیعی است که در اثر افزایش انفجاری جمعیت پلانکتونهای گیاهی بویژه دینوفلاژله ها رخ می دهد .
 
 
 
sdfsddsfsdlfhiurgfygbfyrfljernf
kjbygtytdrxtdytc
 
 
- اصطلاح کشند قرمز معمولاً به پدیده ای اطلاق می شود که در اثر افزایش بیوماس(توده زنده) جلبکی درآب رنگ آب دریا تغییر می یابد .
- بعلت وجود پیگمانهای رنگی درجلبکهای میکروسکوپی ، این پدیده منجر به تغییر رنگ آب به رنگهای صورتی،قرمز،قهوه ای، سبز تیره و رنگهای دیگر میشود .
- بسیاری از گونه های تشکیل دهنده بلوم فاقد اثرات تهدیدکننده بر انسان و محیط زیست بوده و حتی از اصلی ترین تولیدکنندگان انرژی در رده های پایین زنجیره غذایی دریایی بشمار می آیند .
معمولاً در صورتی که کشند قرمز حاوی گونه های مضر و سمی بوده و تلفات آبزیان را بدنبال داشته باشد شکوفایی جلبکی مضر( HAB)1 نامیده می شود
- شکوفایی جلبکی پدیده ای طبیعی است که در اثر افزایش انفجاری جمعیت پلانکتونهای گیاهی بویژه دینوفلاژله ها رخ می دهد .
- اصطلاح کشند قرمز معمولاً به پدیده ای اطلاق می شود که در اثر افزایش بیوماس(توده زنده) جلبکی درآب رنگ آب دریا تغییر می یابد .
- بعلت وجود پیگمانهای رنگی درجلبکهای میکروسکوپی ، این پدیده منجر به تغییر رنگ آب به رنگهای صورتی،قرمز،قهوه ای، سبز تیره و رنگهای دیگر میشود .
- بسیاری از گونه های تشکیل دهنده بلوم فاقد اثرات تهدیدکننده بر انسان و محیط زیست بوده و حتی از اصلی ترین تولیدکنندگان انرژی در رده های پایین زنجیره غذایی دریایی بشمار می آیند .
معمولاً در صورتی که کشند قرمز حاوی گونه های مضر و سمی بوده و تلفات آبزیان را بدنبال داشته باشد شکوفایی جلبکی مضر( HAB)1 نامیده می شود رینوفلاژله ها رخ می دهد .
- اصطلاح کشند قرمز معمولاً به پدیده ای اطلاق می شود که در اثر افزایش بیوماس(توده زنده) جلبکی درآب رنگ آب دریا تغییر می یابد .
- بعلت وجود پیگمانهای رنگی درجلبکهای میکروسکوپی ، این پدیده منجر به تغییر رنگ آب به رنگهای صورتی،قرمز،قهوه ای، سبز تیره و رنگهای دیگر میشود .
- بسیاری از گونه های تشکیل دهنده بلوم فاقد اثرات تهدیدکننده بر انسان و محیط زیست بوده و حتی از اصلی ترین تولیدکنندگان انرژی در رده های پایین زنجیره غذایی دریایی بشمار می آیند .

معمولاً در صورتی که کشند قرمز حاوی گونه های مضر و سمی بوده و تلفات آبزیان را بدنبال داشته باشد شکوفایی جلبکی مضر( HAB)1 نامیده می شود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید