پرینت

ماموریت سازمان حفاظت محیط زیست حفظ امنیت پایدار کشور است

. ارسال شده در اخبار و اطلاعیه ها

doeLogoبه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی، در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت محیط زیست طبیعی استان با حضور پرسنل حفاظت محیط زیست و روسای واحدهای تابعه برگزار شد معاون محیط زیست طبیعی سازمان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت و حراست از محیط زیست را نه تنها وظیفه کارکنان حفاظت محیط زیست ، بلکه وظیفه همه آحاد مردم جامعه دانست .

وی به رویکرد دولت جدید اشاره کرد و عنوان داشت مسئله محیط زیست برای دولت تدبیر و امید بسیار مهم است و شخص رئیس جمهور درمهمترین مسائل و مباحث دولت به مسئله محیط زیست توجه ویژه دارد.

وی ماموریت سازمان حفاظت محیط زیست را حفظ امنیت پایدار کشور دانست و بیان کرد اگر محیط زیست طبیعی کشور نابود شود دیگر چیزی برای حفظ کردن باقی نخواهد ماند زیرا با نابودی محیط زیست حیات نیز نابود خواهد شد

باید در مقابل هر فعلی که مغایر با حفاظت محیط زیست باشد ایستادگی کرد

کیخا اصل پنجاهم قانون اساسی را پشتوانه محکمی برای اجرای قوانین و مقررات در حوزه محیط زیست دانست و عنوان داشت بر اساس این قانون هر عمل و کاری که مغایر با حفاظت محیط زیست باشد و زمینه تخریب ، آسیب و زیان به محیط زیست را فراهم کند باید با قاطعیت با آن برخورد شود.

وی همچنین بیان داشت که باید با مسلح کردن خود به ابزار علم و دانش نوین قدرت تشخیص خود را در مسائل و مباحث محیط زیست بالاببریم تا بتوانیم با قاطعیت هر کاری که درراستای حفظ محیط زیست بوده را تشویق و حمایت و یا برعکس عملی مغایر با حفاظت محیط زیست بوده راتشخیص داد و با قاطعیت با آن برخورد کرده و جلوگیری شود

ما موافق کشتار حیات وحش نیستیم

معاون محیط زیست طبیعی کشور با اشاره به وضعیت شکار و صدور مجوز شکار اظهار داشت ما قطعا موافق با کشتار حیات وحش نیستیم اما سازمان حفاظت محیط زیست در صورتی مجوز شکار صادر خواهد کرد که اثبات شود در جهت قوت و حفظ جمعیت حیات وحش است .

وی بر همین اساس عنوان داشت ما در محیطزیست طبیعی هر فعلی را سنجش می کنیم که چقدر می تواند به ما کمک کند در حفظ محیط زیست اگر مثبت بود موافق هستیم واگر منفی بود شدیدا مخالفت خواهیم کرد

نیروی انسانی از لحاظ کمیت و کیفیت متناسب با ماموریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست

کیخا در ادامه سخنان خود در جمع پرسنل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به کمبود نیرو در حفاظت محیط زیست اشاره کرد و عنوان داشت : نیروی انسانی موجود در حفاظت محیط زیست متناسب با وظیفه و ماموریتی که این سازمان برعهده دارد نیست ، وی همچنین منابع اعتباری اختصاص داده شده به حفاظت محیط زیست را در سال گذشته بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس یازده صدم درصد بیان کرد که این اعتبار کافی نمی باشد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست کشور در پایان سخنان خود اظهار داشت مادامی که نیاز مسئولین و مردم جامعه به تغییر و بهتر شدن در محیط زیست احساس شود قطعا وضعیت محیط زیست روبه رشد و بهبود خواهد گذاشت و زمانی خیال ما از حفظ محیط زیست کشور راحت خواهد شد که همه آحاد جامعه خودشان را در قبال حفاظت محیط زیست مسئول بدانند که امر کشور اتفاق افتاده و احساس نیاز به حفظ محیط زیست در بین عموم مردم شکل گرفته و روند خوبی را طی می کند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید