Print

معاونت دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست

Submited In سازمان ها و نهادهای مسئول

تاریخچه معاونت دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست

در سال 1370، تشکیلات محیط زیست دریایی در سازمان محیط زیست تحت عنوان دفتر محیط زیست دریایی تشکیل گردید. که با همگرایی کارشناسان و متخصصان ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست از یکسو و قوت گرفتن اهمیت اکولوژیک محیط زیست دریایی از دیدگاه مسولان عالی سازمان از سوی دیگر، این تصمیم اتخاذ گردید که ادامه فعالیت های پژوهشی و نظارتی در عرصه محیط زیست دریایی، در قالب یک دفتر ستادی با ساختاری منسجم پیگیری شود. لذا در سال 1373 دفتر محیط زیست دریایی برای حمایت از چنین فعالیتی شکل گرفت اما ماهیت و گستره وسیع فعالیت های این دفتر که دربر گیرنده طیف وسیعی از مطالعات متنوع اعم از بررسی آلاینده های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، زیستگاه های حساس ساحلی – دریایی، شناسایی و حمایت گونه های دریایی آسیب پذیر یا در معرض خطر با همکاری های منطقه ای و فراملی و تنظیم پیمان نامه های منطقه ای می باشد، سبب شد که دفتر محیط زیست دریایی از سال 1386 به عنوان معاونت محیط زیست دریایی شامل دفتر زیست بوم های دریایی ، دفتر بررسی آلودگی دریایی و دفتر سواحل و تالاب های ساحلی انجام وظیفه نماید.

Add comment


Security code
Refresh