عنوان : عوامل موثر در بروز پدیده کشند قرمز با تأکید بر گونه (Cochlodinium Polykricoides) و آثرات آن بر انسان

 
تعداد صفحات : 5 | سرفصل : محیط زیست دریایی | سال انتشار : 1391 | محل انتشار : اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدارو اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار | زبان : فارسی

نویسند‌گان:

 ] - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران
 ] - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، گروه شیلات، آبادان، ایران
 ] - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران
 ] - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:

کشنده سرخ (Red Tide) پدیده ای است که گاهی دراکوسیستم های آبی از جمله دریاها و اقیانوس ها رخ میدهد. این پدیده در اثر شکوفایی پلانکتونی تحت شرایطی مانند نور، دما و نوترینت مناسب اتفاق افتاده و بر حسبگونه فیتوپلانکتونی و شرایط محیطی حاکم، اثرات گوناگون، اما عموماً نا مطلوبی به همراه دارد. همچنینورود فاضلاب خانگی، پساب کارخانه های صنعتی و صنایع به دریا بروز این پدیده را تشدید می کند. اثرات سوء کشندقرمز طیف وسیعی از میکروارگانیسم های پلانکتونی تا حیوانات بزرگ دریایی را در بر می گیرد، به طوری کهبسیاری از پرندگان دریایی، پستانداران آبزی، ماهیان و حتی انسانها در مقابل این جلبکهای میکروسکوپی و سمومحاصل از آنها در امان نیستند. خلیج فارس نیز مانند اغلب اکوسیستم های دریایی هر ساله شاهد بلوم های جلبکیکوچک و بزرگی است، اما شکوفایی جلبکی خلیج فارس که از اواخر شهریور ماه 1378 از حوالی جاسک گزارشگردید و به سرعت به سایر نواحی خلیج فارس گسترش یافت، طولانی ترین و وسیع ترین کشند سرخ سالهای اخیردر خلیج فارس بوده است. عامل ایجاد این کشند دینوفلاژله گونه (Cochlodinium polykricoides) می باشد، که به عقیده بسیاری از کارشناسان گونه ای مهاجم محسوب می گردد. به جهت اهمیت شناخت ویژگی های بیولوژیک و اکولوژیک چنین گونه هایی به منظوریافتن راه حل مناسب مبارزه با آنها مقاله حاضر به معرفی ویژگی های این گونه دینوفلاژله، اثرات کشند قرمز و راههای مبارزه با آن می پردازد.

 

کلمات کلیدی:

کشند قرمز، مضرات، Cochlodinium Polykricoides

 

[ لینک مقاله ]

Add comment


Security code
Refresh